Slovenija

Ključne številke
71 bolniki na aktivni čakalni listi za presaditev organov od 1. Januarja 2024
136 novih bolnikov na čakalni listi v letu 2023
118 presajeni organi umrlih darovalcev v 2023
2.117.000 število prebivalcev
Več podatkov je na voljo v publikaciji Daj življenju priložnost

O Eurotransplantu

Ustanova Eurotransplant (ET) je organizacija, ki združuje transplantacijske centre, laboratorije in donorske bolnišnice iz osmih držav, ki sodelujejo v ET. Posveča se optimalni uporabi darovanih organov, ki so na razpolago tako, da računalniški program poišče najboljše možno ujemanje med darovanim organom in bolnikom, ki je vključen na čakalno listo. Dodelitev organov temelji na medicinskih merilih in etični osnovi. ET je organiziran na demokratičen način in ga sestavljajo skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor, dva posvetovalna sveta in osem posvetovalnih odborov. S takšno sestavo je bila postavljena struktura, s katero je omogočeno, da se organizacija Eurotransplant odziva na želje in potrebe članic ter učinkovito služi strokovnjakom ter transplantacijskim centrom. Odziva se na tekoče izzive  in izzive v prihodnosti.

Sodelovanje rešuje življenja

V ET so združene Belgija, Nemčija, Hrvaška, Madžarska, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija in Slovenija. V državah članicah ET živi skoraj 137 milijonov ljudi. Prednosti sodelovanja po eni strani izhajajo iz dela z enim sistemom poročanja o darovalcih in z eno centralno čakalno listo. Po drugi strani združujejo zdravniki in zdravstveni sodelavci, raziskovalci znotraj Eurotransplanta moči in razvijajo pravila za dodeljevanje darovanih organov, ki temeljijo na znanstvenih dokazih in medicinskih izkušnjah.
Na centralni čakalni listi je približno 14.000 bolnikov. Velikost skupine omogoča, da se za skoraj sleherni darovani organ najde ustreznega prejemnika. Prav zaradi velike skupine bolnikov je možno najti skoraj ‘popolno ujemanje’. Eurotransplant pri dodeljevanju upošteva vse vrste značilnost kot sta krvna skupina in vrsta tkiva darovalca in prejemnika. Rezultati presaditve so zato boljši  in bolniku lahko zagotovi večjo kakovost življenja.
Letno uredi Eurotransplant razdelitev približno sedem tisoč darovanih organov. Zaradi sodelovanja med državami se zvišujejo možnosti za bolnike, ki so pomoči najbolj potrebni. Medsebojna solidarnost poleg tega omogoča pomoč posebnim skupinam kot so otroci, bolniki z redko krvno skupino ali redko vrsto tkiva in visoko senzibilizirani bolniki.

Dodeljevanje darovanih organov

Vse podatke o bolnikih, ki čakajo na organ in so pomembni za presaditev, 79 transplantacijskih centrov na področju ET vnese v centralno podatkovno bazo Eurotransplanta. Ko se na področju ET odkrije mrtvega darovalca, se tudi podatki o darovalcu vnesejo v centralno podatkovno bazo. Postopke moramo v nadaljevanju izpeljati čim hitreje. Po odvzemu je treba darovane in odvzete organe presaditi v roku nekaj ur. Organizacija dodeljevanja in prevoz organov sta torej dobesedno življenjsko pomembna. Eurotransplant ima organizirano dežurno službo, ko je  na voljo za to nalogo usposobljeno osebje, 24 ur dnevno, 7 dni tedensko, 365 / 366  dni na leto.
Ko donorski center prijavi darovalca, računalniški program, ki ga izgrajuje in vzdržuje ET skladno z dogovori na komisijah in odobritvi na skupščini, za vsak razpoložljivi organ izdela seznam ujemanj. Pri dodeljevanju so pomembna štiri splošna načela: pričakovani rezultat po presaditvi, stopnja nujnosti, ki jo določijo strokovnjaki, čakalni čas in nacionalno ravnotežje pri izmenjavi organov. Pričakovani rezultat presaditve se oceni na podlagi podatkov o darovalcu in prejemniku, ki so v tistem trenutku na razpolago.
Dežurna služba ET ponudi darovani organ transplantacijskemu centru, ki ima prijavljenega na čakalni listi bolnika, ki je na seznamu ujemanj prvi. Rezervno ponudbo dobi istočasno tudi transplantacijski center, od koder je drugi bolnik na čakalni listi. Potem, ko transplantacijski zdravnik potrdi sprejem darovanega organa za določenega prejemnika, se uredi odvzem in prevoz organov.