Onze kernwaarden

Voor de interne organisatie heeft Eurotransplant kernwaarden opgesteld. Kernwaarden zijn gedeelde waarden die tot uitdrukking brengen hoe wij bij Eurotransplant werken. Ze zijn ons ethisch kompas en bepalen ons handelen, hoe wij met elkaar omgaan en hoe wij als organisatie invulling geven aan onze verantwoordelijkheden. 

Onze vier kernwaarden met uitwerking zijn als volgt:
Wij zijn betrouwbaar
Ik doe wat ik zeg en kom mijn afspraken na
Ik neem mijn verantwoordelijkheid
Ik ga vertrouwelijk met informatie om
Wij zijn daadkrachtig
Ik werk doel- en resultaatgericht
Ik neem initiatief en werk pro-actief
Ik ben besluitvaardig
Wij zijn transparant
Ik meld fouten om ervan te leren
Ik ben eerlijk en open over mijn handelen
Ik geef feedback en sta open voor feedback
Wij zijn zorgvuldig
Ik ken onze procedures en volg deze op
Ik werk met aandacht
Ik maak gebruik van alle beschikbare expertise