Onze arbeidsvoorwaarden

De Stichting Eurotransplant International (ETI) heeft een eigen arbeidsvoorwaardenpakket samengesteld waarbij de CAO Ziekenhuizen als uitgangspunt is genomen. De volledige tekst van de CAO Ziekenhuizen kun je lezen op de website van de werkgeversorganisatie van de Algemene Ziekenhuizen.

Hieronder vatten we de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die in plaats van of naast de CAO Ziekenhuizen worden toegepast samen:

Inkomen

Naast je maandelijkse salaris en een jaarlijkse vakantie-uitkering van 8,33% ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,33%. Werk je op onregelmatige tijden, dan ontvang je daarvoor een toelage conform de CAO Ziekenhuizen. Draai je bereikbaarheidsdiensten, dan ontvang je een financiële vergoeding.

Pensioen

Niet direct zichtbaar, maar wel belangrijk, is een goede pensioenvoorziening. Onze pensioenregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, één van de grootste pensioenfondsen van Nederland. Als werkgever betalen wij 50% van de premie.

Ziektekosten

Als werknemer van ETI kan je collectief deelnemen aan de ziektekostenverzekering van het IZZ. Je krijgt hiermee een collectiviteitkorting op de aanvullende verzekering. IZZ biedt een goede ziektekostenverzekering met aanvullende pakketten tegen een concurrerende prijs. Je vindt alle informatie op de website van IZZ.

Reiskosten

Voor woon-werkverkeer wordt een vaste netto vergoeding gegeven van € 0,23 per kilometer, gebaseerd op een maximum per dag van 50 km enkele reis en 214 werkdagen (5 dagen per week). Voor parttimers wordt deze vergoeding naar rato toegepast. Conform fiscale regelgeving zal de vergoeding worden stopgezet bij langdurige afwezigheid. Voor zakelijk verkeer wordt een netto vergoeding gegeven van € 0,23 per km en een bruto vergoeding van € 0,23 per km.

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Reis je met de fiets? Dan kun je via ons Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) de aanschafkosten van je fiets volledig (of gedeeltelijk) financieren vanuit je bruto-inkomen, je eindejaarsuitkering, PLB-uren of je meergewerkte uren. Deze bruto/netto ruil levert je fiscaal voordeel op. Naast de fietsregeling kan je bruto inkomen ruilen voor tijd, vergoeding studiekosten of voor het lidmaatschap van vakbonden of beroepsverenigingen. Ook kun je het inzetten voor de vergoeding van de contributie van een sportschool of -vereniging.

(Flexibele) werktijden en dienstverbanden

Een fulltime dienstverband betekent dat je (gemiddeld) 36 uur per week werkt. Een goede balans tussen werk en privé vinden wij belangrijk voor onze medewerkers. Daarom bieden wij regelingen die helpen bij het vinden van een gezond evenwicht.

Wil je parttime werken? Dan is dat in de meeste gevallen mogelijk. In overleg met je leidinggevende is het mogelijk om tijdelijk meer of minder te werken. Wij werken met een Jaarurensysteem. Je spreekt -binnen de mogelijkheden van je functie- met je leidinggevende af hoe je het aantal werkuren over het jaar verdeelt.

Verlof

Als fulltimer heb je recht op 144 vakantie-uren per jaar en 57 PLB-uren (persoonlijk levensfase budget). Daarnaast honoreren we natuurlijk de wettelijke verlofvormen, zoals ouderschapsverlof, calamiteitenverlof, zorgverlof, etc.

Voor bepaalde persoonlijke gebeurtenissen heb je, op grond van onze CAO, recht op (betaald) verlof. Er zijn eveneens situaties denkbaar waarin je met je leidinggevende afspraken maakt over extra (onbetaald) verlof.

Ontwikkelingsmogelijkheden

Op verschillende manieren besteden we aandacht aan je functioneren, ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden. We hebben een gesprekscyclus die bestaat uit twee gesprekken met je leidinggevende per kalenderjaar. Je kan tijdens deze cyclus je ambitie en ontwikkelbehoefte inbrengen, aangeven wat je nodig hebt voor een goede functie-uitoefening en je weet wat je moet doen en hoe dit aansluit bij de afdelings- en organisatiedoelstellingen.

Medewerkers kunnen op eigen initiatief een opleiding gaan volgen of op initiatief van hun leidinggevende. E.e.a. gebeurt conform onze studiefaciliteitenregeling.

Extra’s

Leiden kent jaarlijks de viering van het Leidens Ontzet op drie oktober. Eurotransplant dat als organisatie is gevestigd in Leiden heeft deze dag als bijzondere feestdag aangewezen. Wij vinden het niet alleen belangrijk om samen te werken maar ook om samen te ontspannen vandaar dat wij een actieve personeelsvereniging hebben die regelmatig leuke activiteiten organiseert zoals wadlopen, bowlen en culinaire, sportieve of culturele uitjes in verschillende steden. Voorts bieden wij de mogelijkheid om gezellig met elkaar te lunchen in onze mooie kantine op de begane grond waar je met je eigen boterham kunt aanschuiven. Daarnaast houden we regelmatig gezamenlijke koffie- en theepauzes en borrels.