Milou – Stafarts / Medical Doctor Allocation and Allocation Development

De afdeling allocatie is verantwoordelijk voor het primaire proces van Eurotransplant: het beheren van de wachtlijsten en de toewijzing van donororganen aan patiënten op de wachtlijst voor een orgaantransplantatie in opdracht van België, Duitsland, Hongarije, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Slovenië. Het allocatieproces is erop gericht het juiste orgaan aan de juiste patiënt op de wachtlijst toe te wijzen. Dit primaire proces wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week uitgevoerd door vaste allocatiemedewerkers en flexmedewerkers. De stafartsen van de afdeling allocatie, waarvan Milou er één is, ondersteunen in dit proces. 

Hoe ziet jouw rol als stafarts bij Eurotransplant eruit?

De functie stafarts bij Eurotransplant behelst veel verschillende facetten. Naast de hierboven genoemde ondersteuning van de dienstdoende arts bij het primaire proces, heeft iedere arts zitting als secretaris in één van de adviescommissies (Advisory Committee, AC). Eurotransplant kent voor ieder donororgaan een aparte AC waarin specialisten uit het vakgebied uit de acht Eurotransplant-landen zitting hebben en zich bezighouden met de beleidsvorming rond de toewijzing van organen. In de AC’s worden medisch-technische, ethische en politieke aspecten van het donorschap en transplantatie besproken. Voorstellen, plannen, adviezen en aanbevelingen ter verbetering van de allocatie- en matchingsprocessen die hieruit voortkomen, worden verder uitgewerkt en vertaald naar een praktische uitvoering door onder andere de medische staf in nauwe samenwerking met de voorzitter en de verschillende leden van de AC enerzijds en de verschillende afdelingen van Eurotransplant anderzijds.

Ook houden we ons bezig met actualisatie, beheer, monitoring en borging van de Manuals en het Kwaliteitshandboek, wetenschappelijk onderzoek, publicaties en inhoudelijke presentaties met betrekking tot AC-resultaten en leveren wij een bijdrage bij in- en externe projecten ten behoeve van allocatie en allocatie ontwikkeling.

Al met al dus een zeer veelzijdige functie waarbij ik in de rol van medisch expert mijn kennis inzet voor zowel mijn collega’s als voor artsen en medewerkers in de donorziekenhuizen, weefseltyperingslaboratoria en transplantatiecentra in het Eurotransplantgebied.

“Een uitdagende, afwisselende functie met internationale en multidisciplinaire contacten en mogelijkheid tot zowel verbreding als verdieping op het gebied van donorgeneeskunde.”

Wat kan er zoal voorkomen tijdens jouw 24-uursdiensten?

Ook de 24-uursdiensten, die je gemiddeld één tot twee dagen per week en één weekend per maand draait, zijn erg verschillend van aard. Tijdens een 24-uursdienst, buiten kantooruren vanuit huis, ben je als dienstdoende arts (Medisch Achterwacht, MAW) verantwoordelijk voor alle donorprocedures gemeld gedurende de dienst, en de correcte uitvoering daarvan. Je adviseert Eurotransplantmedewerkers en staat artsen en transplantatiecoördinatoren telefonisch te woord. Afwijken van de standard operating procedures (SOP) gaat altijd in overleg met de MAW, bijvoorbeeld wanneer het volgen van de standaardregels zou resulteren in schade aan het orgaan of de patiënt.

Daarnaast ben je als MAW verantwoordelijk voor de afhandeling van incidenten, de beoordeling en besluitvorming van hoge urgentie aanvragen van patiënten op de wachtlijst voor een orgaantransplantatie, bijvoorbeeld een High Urgency (HU) lever of hart, rapportage en overdracht tussen artsen en fungeer je als vraagbaak voor wat betreft medische en logistieke aspecten van de allocatie. Zo kun je tijdens je dienst gebeld worden door een arts in een transplantatiecentrum die graag verdere toelichting wil over de volgorde van patiënten uit zijn centrum op bijvoorbeeld de longmatch. Ook kun je ineens met de luchtmacht aan de lijn hangen over een chartervlucht met een thoracaal uitnameteam vanuit Oostenrijk, of mag een taxi met een nier niet over de grens verder rijden en belt de allocatieafdeling jou met de vraag hoe dit zo snel als mogelijk op te lossen.

Wat vind je het leukste in je werk?

De afwisseling, maatschappelijke verantwoordelijkheid, het internationale en multidisciplinaire karakter, de medische, technische, politieke en ethische uitdagingen en het deel uitmaken van een klein, betrokken en hecht team maken mijn werk zo ontzettend leuk. Daarnaast is er een goede balans tussen werk en privé.

Wat maakt dat je trots bent om bij Eurotransplant te werken?

Met een relatief klein en gemotiveerd team werken we 24 uur per dag en 365 dagen per jaar aan een ontzettend mooi en groots doel: het optimaliseren van de toewijzing van donororganen waarbij de patiënt centraal staat. Het maakt me trots dat we dit samen weten te bewerkstelligen.