Dennis – Software Tester

Foto van Dennis

Toen de coronapandemie nog in volle gang was, startte Dennis op 1 mei 2021 als Software Tester. Inmiddels is Dennis helemaal ‘gesetteld’ bij Eurotransplant.

Hoe ben je bij Eurotransplant terecht gekomen?

De gezondheidszorg vond ik altijd al een interessante branche en helemaal tijdens de coronacrisis. Daarom hield ik met enige regelmaat LinkedIn in de gaten. Zo kwam ik de vacature van software tester bij Eurotransplant tegen en deze baan sprak me echt aan. Het balletje is gaan rollen en het was uiteindelijk een ‘match’!

Hoe heb je jouw start bij Eurotransplant ervaren?

Ik ben heel goed wegwijs gemaakt in het toepassen van de automatische controles van acceptatiecriteria en business rules in het Serenity test framework. Deze informatie kan ik nu weer gebruiken om andere collega’s verder op weg te helpen en/of advies te geven.

“Je helpt elkaar groeien en zorgt er tegelijkertijd voor dat belangrijke informatie wordt doorgegeven binnen de organisatie.”

Op dit moment ben ik druk bezig om het gewenste gedrag van onze nieuwe donor applicaties te beschrijven in testscenario’s die automatisch uitgevoerd worden. Dit wordt gedaan in een duidelijke en leesbare taal, zodat in één oogopslag te zien is wat er gecontroleerd wordt en wat er nog gedaan moet worden. Daarnaast ben ik ook samen met de ontwikkelaars aan het onderzoeken welke problemen er zijn in bepaalde gebieden rondom de IT en hoe we deze kunnen veranderen.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit voor jou?

Naast mijn functie als software tester, heb ik ook de rol ‘scrum master’ binnen het team op me genomen. In deze rol faciliteer ik het team en begeleid ik waar nodig de scrum meetings zoals de daily standup (of dagstart) van het team. Het team bestaat uit een product owner die de prioriteiten bepaalt, een businessanalist die de functionele eisen vastlegt, een tester die focust op productrisico’s en softwareontwikkelaars die de oplossingen bedenken en implementeren.

Na de daily standup spring ik weer terug in mijn rol als software tester en ben ik medeverantwoordelijk voor het testen van onze software en het aanpassen daarvan. Kortom, voldoet de ontwikkelde software aan de functionele eisen en zijn er problemen die we willen oplossen voordat de software naar de eindgebruikers gaat? De ontwikkeling van software is tenslotte een proces van vele stappen.

“Je denkt iets te weten, totdat je echt met iets aan de slag gaat!”

Op grond van ervaringen in de praktijk, blijkt dat een product vaak niet gelijk gebruiksklaar is door bugs of door voortschrijdend inzicht in de functionele eisen. Een grote verantwoordelijkheid is dan ook dat alle ontdekte problemen door het team worden opgelost.

Verder houd ik me bezig met het ontwikkelen van testplannen, het schrijven van testscenario’s en testcode zodat automatisch gecheckt wordt of de applicaties nog steeds doen wat we hebben vastgelegd, het verbeteren van testprocessen en het rapporteren van testresultaten in duidelijke en leesbare taal.

Ten slotte is het van belang om gedurende het hele ontwikkelproces samen met het team na te gaan of de vernieuwingen nog impact hebben elders in ons systeemlandschap of op de mensen die onze software nodig hebben om hun werk te kunnen doen. We zoeken uit waar de impact precies zit, welke gevolgen dit heeft en wie moeten we erbij betrekken om dit aan te pakken.  Onze software wordt internationaal gebruikt in ziekenhuizen en laboratoria maar ook intern door onze allocatieafdeling, helpdesk en medische staf. Dus ook voor de IT afdeling van Eurotransplant is samenwerking essentieel zodat de mensen in het veld levens kunnen redden.

Wat vind je het leukste aan je werk bij Eurotransplant?

Het grootste verschil tussen grote bedrijven en een kleinschalige organisatie als Eurotransplant is dat grote bedrijven hun tijd vaak verdoen met vooral veel en in meeste gevallen overbodige meetings. Dit is bij Eurotransplant een heel stuk minder. Dit geldt ook voor het e-mailverkeer.

Als software tester bij Eurotransplant vind ik het leukste om te werken in een totaal nieuw kennisgebied, het is de mix tussen de techniek, processen en het samenwerken met collega’s. Daarnaast is Eurotransplant een laagdrempelige organisatie, met de collega’s kan goed en snel worden geschakeld en iedereen is erg betrokken bij de organisatie.