België (Nederlands)

Kerncijfers
1350 patiënten op de actieve wachtlijst op 1 januari 2021
1012 registraties op de wachtlijst in 2020
679 transplantaties met organen van overleden donoren in 2020
11.550.000 inwoners in België

Over Eurotransplant

De stichting Eurotransplant is een serviceorganisatie voor de samenwerkende transplantatiecentra, laboratoria en donorziekenhuizen binnen acht landen. Eurotransplant zet zich in voor een optimaal gebruik van beschikbare donororganen door de best mogelijke match te maken tussen donororgaan en ontvanger. De verdeling (allocatie) van organen is gebaseerd op medische en ethische gronden.

Eurotransplant heeft een democratische structuur met een general assembly, een raad van bestuur, een raad van toezicht, twee adviesraden en acht adviescommissies. Hiermee is een structuur gecreëerd die inspeelt op de wensen en behoeften van de Eurotransplant lidstaten, die transplantatiecentra en zorgverleners efficiënt tegemoet komt en huidige en toekomstige uitdagingen aangaat.

Samenwerking redt levens

België, Duitsland, Hongarije, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Slovenië zijn aangesloten bij Eurotransplant. Binnen de lidstaten wonen ongeveer 137 miljoen mensen. De voordelen van samenwerking vloeien enerzijds voort uit het werken met één donor meldsysteem en één centrale wachtlijst. Anderzijds bundelen medici en wetenschappers binnen Eurotransplant de krachten en ontwikkelen regels voor de allocatie van donororganen die zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en medische expertise.
Op de centrale wachtlijst staan ongeveer 14.000 patiënten. De grootte van de groep patiënten maakt het mogelijk voor bijna elk donororgaan een geschikte ontvanger te vinden. Ook is dankzij de ‘pool’ van patiënten de ‘perfecte match’ mogelijk. Eurotransplant houdt bij de allocatie rekening met allerlei kenmerken, zoals bloedgroep en weefseltype, van donor en ontvanger. De uitkomsten van transplantaties zijn daardoor gunstiger en de patiënt heeft een betere kwaliteit van leven.
Per jaar regelt Eurotransplant de verdeling van ongeveer 7.000 donororganen. Dankzij de samenwerking tussen landen stijgen de kansen voor hoog urgente patiënten. Onderlinge solidariteit maakt bovendien hulp mogelijk aan speciale groepen, zoals kinderen en patiënten met een zeldzame bloedgroep of een zeldzaam weefseltype.

De allocatie van donororganen

De 79 transplantatiecentra in het Eurotransplant gebied slaan alle belangrijke kenmerken van patiënten die op een orgaantransplantatie wachten op in de centrale database van Eurotransplant. Zodra er een donor gemeldt wordt, worden ook diens kenmerken ingevoerd in de centrale database. Vervolgens begint de tijd te dringen. Na uitname moeten donororganen zo snel mogelijk worden getransplanteerd. Het tijdsbestek waarbinnen de transplantatie moet plaatsvinden, verschilt per orgaan. Organisatie van de toewijzing en het transport van organen is dus letterlijk van levensbelang. Op het allocatiebureau van Eurotransplant is 24 uur per dag, 7 dagen in de week getraind personeel beschikbaar voor deze taak.
Als een donor is aangemeld, maakt Eurotransplant direct met behulp van een complex computerprogramma een matchlijst voor elk beschikbaar orgaan. Vier algemene principes zijn van belang bij de allocatie: de te verwachten uitkomst na transplantatie, de door experts vastgestelde mate van urgentie, de wachttijd en de nationale orgaanbalans. De te verwachten uitkomst na transplantatie wordt onder meer bepaald door de kenmerken van donor en ontvanger. 
De allocatiecoördinator van Eurotransplant biedt het donororgaan aan het transplantatiecentrum van de eerste patiënt op de wachtlijst aan. Voor de zekerheid krijgt ook het transplantatiecentrum van de tweede patiënt op de wachtlijst een aanbod. Na acceptatie van het orgaan door de behandelend specialist worden de uitname en het vervoer van de organen geregeld. 

Eurotransplant is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Jaarlijks vinden audits plaats door een onafhankelijke organisatie.

Patiëntenverenigingen

Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose
Joseph Borléan 12
B-1160 Brussel
t: +32 26 755 769
e: info@muco.be
http://www.muco.be
Ligue Cardiologique Belge
43 rue des Champ Elysées
B-1050 Brussel
t: +32 2 649 8537
e: info@liguecardioliga.be
http://www.liguecardiologique.be/
HALO vzw
Zelfhulpgroep voor hart/long en longtransplantatie
Elshoutlaan 39
B-2960 Brecht
t: +32 3 663 69 81
e: voorzitter@halovzw.info
http://www.halovzw.info
Vereniging voor hart-, long-, levergetransplanteerden Antwerpen
http://vhla.be/
Federatie van Belgische Verenigingen voor Nierinsufficiënten
Mercatorpad 13
B-3000 Leuven
t: +32 16 20 31 32
e: info@fenier-fabir.net
http://www.fenier-fabir.net/
EuroLever Foundation
Markgravestraat 10
B-2000 Antwerpen
t: +32 3 226 79 97
e: euroLever@glo.be
http://www.euroLever.be
Leuvense Levertransplanten vzw
Hazelereik 48
B-3700 Tongeren
e: info@llt.be
http://www.llt.be/
Hepatotransplant
Place Carnoyplein, 15
B-1200 Brussel
e: info@hepatotransplant.be
https://www.hepatotransplant.be/